Życie Parafii

Nabożeństwa

 

Msze święte:


wieczorem w soboty i dni przedświąteczne: 17.00


w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00


w tygodniu: 7.00, 18.00. W czwartki wieczorna-szkolna o godz. 17.00

 

Nieszpory - niedziela, godz. 15.00

 

Nowenna do MBNP - środa, godz. 7.30

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - czwartek po Mszy św. porannej do 16.30, Koronka o godz. 15.00

 

oraz sobota, godz. 16.30 /okazja do sakramentu pokuty i pojednania/

 

Nabożeństwo do NSPJ - I piątek miesiąca, godz. 7.30

 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP - I sobota miesiąca, godz. 6.40

 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi - I sobota miesiąca, godz. 7.30

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - III piątek miesiąca, godz. 7.30

 

Nabożeństwo do MB Fatimskiej - 13-go od maja do października, godz. 19.00

 

Nabożeństwo majowe - w tygodniu o godz. 17.30, w niedziele o godz. 15.00

 

Nabożeństwo różańcowe - w tygodniu o godz. 17.15, w czwartki i soboty po Mszy św. popołudniowej, w niedziele o godz. 15.00

 

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście - piątek, godz. 17.00

 

Gorzkie Żale w Wielkim Poście - niedziela, godz. 15.00

Sakrament Chrztu Świętego

 

 

Przygotowanie do Chrztu

 

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze. 
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00 
  oraz w poniedziałek i czwartek w godz.16.00 - 18.00.
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.
 8. Sakramentu chrztu udziela się w drugą sobotę miesiąca o godz. 17.00. Dzień wcześniej odbywa się nauka dla rodziców i chrzestnych ok. 18.45 w salce obok zakrystii.

 

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego

 

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Sakrament Bierzmowania


Bierzmowanie, udzielane jest według terminu podanego wcześniej.


Młodzież przygotowuje się uczestnicząc w katechezach w szkole i na spotkaniach prowadzonych w grupach w kościele.

 

Dorośli przyjmują sakrament po indywidualnym przygotowaniu.

 

Najświętszy Sakrament


Dzieci klas III przystępują do I Komunii św. w ostatnią niedzielę kwietnia.

 

Przez cały rok przygotowują się na katechezach w szkole i uczestniczą czynnie w życiu Kościoła.

Sakrament Pokuty i Pojednania

 

Okazja do spowiedzi:

 

 • 15 minut przed każdą Mszą św.,

 • w I czwartek i I piątek miesiąca - pół godziny przed każdą Mszą św.

 • w każdą sobotę od godz. 16.30.

* Nie spowiadamy w czasie Mszy św. pogrzebowych i ślubnych oraz w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego Narodzenia.

Sakrament Namaszczenia Chorych


Chorych odwiedzamy w każdą drugą sobotę miesiąca. Odwiedziny rozpoczynamy od godziny 8.00.

 

W ramach odwiedzin chorzy mogą przystąpić do sakramentu pojednania, przyjąć sakrament namaszczenia chorych i Komunię św.

 

Zgłoszenia chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Przyjmując kapłana z posługą sakramentalną pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu się do tej wizyty. Zadbajmy o czysty obrus, krzyż na stole i zapalone świece.

Sakrament Małżeństwa

 

 

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się ok. 3 miesiące przed planowanym ślubem. Aby spisać go w naszej parafii, narzeczony lub narzeczona muszą faktycznie mieszkać na jej terenie (nie chodzi o zameldowanie!). Narzeczeni, którzy mieszkają za granicą, spisują protokół wobec miejscowego duszpasterza, który przez pośrednictwo Kurii przekazuje go do naszej archidiecezji, a stamtąd odbiera go proboszcz parafii.

Nauki przedślubne odbywają się w naszej parafii na początku maja i października (wg wcześniejszego ogłoszenia).

Poradnia Życia Rodzinnego - po umówieniu telefonicznym tel. 667 632 086

Na nauki przedślubne i Poradnię Życia Rodzinnego można się zapisać tutaj narzeczenikatowicka.pl/

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa (ślub konkordatowy):

 

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.
 2. Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.
 3. Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).
 4. Dyplom, zaświadczenie studium przedmałżeńskiego.
 5. Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych (w naszej parafii na początku maja i października).
 6. Zaświadczenie z dnia skupienia dla narzeczonych.

  Plan:

  14.00 Konferencja (w domu parafialnym)

  15.30 Okazja do spowiedzi

  16:00 Msza Święta

 7. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).
  * Odpis skrócony aktu małżeństwa z USC, gdy został wcześniej zawarty ślub cywilny.
 8. Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów na trzy miesiące przed datą ślubu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z księdzem.
 9. Narzeczeni w dniu spisywania protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich przedstawiają dane osobowe świadków zawarcia małżeństwa.
  * o zmianie świadków ślubu, prosimy jak najszybciej poinformować kancelarię parafialną.
 10. Świadkowie w dniu zawierania ślubu przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem obrzędu sakramentu małżeństwa (przed Mszą Święta) do zakrystii kościoła z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

Kancelaria Parafialna

 
Czynna:

poniedziałek, wtorek i piątek w godz.
8:00 - 10:00

poniedziałek i czwartek w godz. 16:00 - 18:00
(w wakacje w poniedziałek po południu nieczynna)

Biblioteka Parafialna

 

Wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę religijną - i nie tylko - zapraszamy do biblioteki parafialnej.

 

Znajdujący się tutaj księgozbiór liczy ponad 1200 pozycji. Jest więc z czego wybierać.

 

Tematyka bardzo różnorodna: począwszy od literatury pięknej, beletrystyki religijnej, hagiografii, mariologii, działu poświęconego Janowi Pawłowi II, po książki o rodzinie, małżeństwie, narzeczeństwie.

 

Znajdzie się też coś dla naszych milusińskich. Jest też dział: ascetyka - świętość - moralność - a w nim nieprzebrana skarbnica wiedzy o życiu duchowym i różnych możliwościach pogłębiania swojej wiary.

 

Oprócz tego dysponujemy bogatą ofertą filmów na kasetach VHS /za-równo fabularnych jak i ukazujących piękno różnych miejsc na ziemi/.

A więc nie wahaj się potencjalny czytelniku! Przyjdź, zobacz i wypożycz!

 

Bo jak mówi chińskie przysłowie: Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

 

Czynna:

 

czwartki w godz. 16:30 - 18:00.

Pogrzeb


W sprawie pogrzebu prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub - gdy kancelaria jest nieczynna - z duszpasterzami Parafii.


Do kancelarii należy przynieść kartę zgonu oraz kwit rezerwacji miejsca cmentarnego.


Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administracją cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.

 

Jeśli zmarły nie należał do naszej Parafii, a ma zarezerwowane miejsce na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem Parafii, do której należał zmarły.

Cmentarz

 

Zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Radzionkowie - Rojcy.

 

Obowiązki gospodarza pełni p. Krzysztof Orciuch (tel. 668 600 310).


Biuro gospodarza czynne jest w godz. 8.00 - 14.00 /zimą do godz. 12.00/

Duszpasterze

 

Ksiądz Proboszcz

 

Ks. Eugeniusz KRAWCZYK

ur. 04.01 1963 r. - Chorzów
święcenia kapłańskie: 13.05.1989 r. - Katowice
mgr lic. teologii
w parafii od 2008 r.

 

 

 

 Księża współpracujący

 

Ks. Adrian URBAŃSKI - wikariusz

ur. 02.07.1989 r. - Katowice
święcenia kapłańskie: 11.05.2019 r. - Katowice
mgr teologii
w parafii od 2019 r. 
Ks. Edward CHMIEL - emeryt

ur. 11.09.1955 r. - Chorzów
święcenia kapłańskie: 12.05.1990 r. - Katowice
mgr teologii
w parafii od 2022 r.

 

 

 Inni Kapłani

 

ks. Ryszard Anczok - emeryt

 


  Poprzedni Proboszczowie

ks. Edward Pawlak

ks. Stefan Lesik SVD
ks. Alojzy Pyrsz
ks. Karol Drzyzga
ks. dr Karol Nawa
ks. Wiktor Sopora
ks. Marek Wachowiak
kuratus 1934-1950 - w czasie jego uwięzienia i nieobecności substytutami byli:
1942
1943-1946
kuratus 1950-1957, proboszcz 1957-1962
administrator 1962-1987
proboszcz 1987-2006
administrator 2006-2008 

 

 

 Kapłani pochodzący z Parafii

 

 

ks. Wilhelm Imiołczyk 

1939

ks. Antoni Horzela 

1954

bp Eugeniusz Jureczko OMI 

biskup diecezji Yokadouma w Kamerunie

1964

ks. Ryszard Anczok 

1968

ks. Józef Anczok 

1970

ks. Michał Anczok

1971

ks. Jan Wiśniowski 

1972

o. Apolinary Michalski OFM 

1981

ks. Roman Przybyłek 

1982

ks. Antoni Badura CMF 

1988

ks. Joachim Glanc 

1992

ks. Piotr Szwiec

1993

ks. Adam Wycisk

1994

ks. Piotr Ryszkiewicz 

2020

ks. Adrian Sroka SDB 

2020

 

 


Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu

 

ks. Karol Drzyzga, ks. Wilhelm Imiołczyk, ks. Edward Pawlak, ks. Jan Wiśniowski, ks. kanonik dr Karol Nawa, ks. Wiktor Sopora, ks. Józef Anczok, Ks. Michał Anczok

Rada Duszpasterska

 

Rada Duszpasterska

 

W niedzielę 12 czerwca Parafianie dokonali wyboru Nowej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie ze statutem ks. proboszcz powołał też przedstawicieli różnych grup i osób współpracujących.

W wyniku tego w skład obecnej Rady wchodzą:

 

 1. Maria BĄCZKOWICZ                  
 2. Karolina BĄK
 3. Joanna BRYK
 4. Henryk BUJOCZEK
 5. Adam CIBA
 6. Łukasz DMOCHOWSKI
 7. Dominik GAŁKIEWICZ
 8. Krzysztof GRZYB
 9. Grzegorz GRZYB
 10. Teresa HERMANSA
 11. Michał HOLEWA
 12. Halina HYPKI
 13. Helena MAREK
 14. Agnieszka MOŚCIŃSKA
 15. Tadeusz OCHMAN
 16. Krzysztof ORCIUCH
 17. Maria OSADNIK 
 18. Joanna SZNAJDER 
 19. Jolanta TOMYS
 20. Magdalena ZAJĄC
 21. Teresa ZDEBEL

Z urzędu do Rady należą:

proboszcz ks. Eugeniusz KRAWCZYK

ks. Adrian URBAŃSKI

 

strona:
1