Grupy parafialne

Ministranci

 


W parafii działa grupa ministrantów na czele z opiekunem ks. Adrianem Urbańskim. 

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9.00 w salce. Wpatrzeni w postać św. Tarsycjusza, pragniemy jak on bronić, czcić i prawdziwie kochać Chrystusa. Uczymy się odpowiedzialności jaka spoczywa na nas podczas trwania Eucharystii. Na każdej Mszy św. zajmujemy się liturgią słowa i służymy przy Ołtarzu Pana starając się, by nasza posługa pomagała kapłanowi oraz wiernym w przeżyciu Najświętszej Ofiary.


Odwiedzamy również parafian razem z księżmi w czasie wizyt duszpasterskich.

Dzieci Maryi

  

 

Początki Ruchu sięgają roku 1978, kiedy to ks. bp. Herbert Bednorz pismem z dnia 24 maja zatwierdził oficjalną nazwę Ruchu 'Dzieci Maryi' oraz wytyczne, które stały się podstawą do odnowienia ruchu maryjnego wśród starszych dzieci.

W naszej parafii wspólnota Dzieci Maryi liczy obecnie  25 osób oraz 5 animatorek. Opiekunem grupy jest ks. Adrian Urbański. Spotkania odbywają się w soboty salce św. Józefa o godzinie 10:00 (poza pierwszą sobotą miesiąca - gromadzimy się wtedy na Godzinkach) w trakcie naszych spotkań uczymy się od Maryi jak pełnić wolę Bożą w każdym dniu swojego życia, oraz w środowisku, w którym przyszło nam wzrastać i przebywać. Do naszej wspólnoty należą zarówno dziewczynki, jak i chłopcy; wspólnota posiada sztandar, który z dumą noszony jest przy okazji Mszy św. okolicznościowych i nabożeństw maryjnych. W każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się na godzinkach, Mszy świętej i nabożeństwie; a później udajemy się do naszej salki na śniadanie, a tuż po śniadaniu wykonujemy swoje dyżury - uczymy się w ten sposób odpowiedzialności  i samodzielności. Tworzymy wspólnotę, dlatego wspólnie:  modlimy się, bawimy, śpiewamy, tańczymy, sprzątamy,  wyjeżdżamy na wycieczki, chodzimy po górach a przede wszystkim spędzamy razem czas. Zwieńczeniem każdego roku formacji jest udział dzieci w letnich rekolekcjach.

 

Więcej informacji znajduje się na naszym profilu na facebooku: 

 

Grupa Misyjna

 

 


Parafialna grupa misyjna liczy 60 osób. Naszym opiekunem jest ks. prob. Eugeniusz Krawczyk.

Spotykamy się raz w miesiącu na Mszy św. sprawowanej w intencji misji i misjonarzy, a podczas spotkań w salce katechetycznej poznajemy kraje misyjne ich historie, kulturę, tradycje. Czytamy o radościach i smutkach, z jakimi ludzie tam się stykają. Wspomagamy misje głównie poprzez nasze modlitwy, a także ofiary pieniężne, które przekazujemy misjonarzom często goszczącym w naszej parafii. Cennymi pamiątkami misyjnymi są: ornat ofiarowany przez naszego parafianina ks. bpa Eugeniusza Jureczko pracującego w Kamerunie oraz malowidła podarowane przez zaprzyjaźnionego z naszą parafią ks. Romana Woźnicę - misjonarza z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wraz z nami włączyć się do wspólnego misjonowania. Czasami wystarczy tak niewiele.

Żywy różaniec

 

 

Jest to wspólnota ludzi, licząca co najmniej 20 osób, którzy codziennie przez miesiąc odmawiają Różaniec - jedna osoba jedną tajemnicę. Te wspólnoty często nazywane są różami. Pierwszą założyła w 1826 r., w Lyonie Sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Stwierdziła ona, że świeckim bardzo trudno jest odmawiać codziennie całą cząstkę Różańca, ale nawet człowiek zapracowany może odmówić jedną dziesiątkę.

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego,
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W naszej parafii modli się 9 róż:

 1. Róża św. Marty
 2. Róża św. Teresy
 3. Róża św. Faustyny
 4. Róża św. Kingi
 5. Róża św. Anny
 6. Róża św. Heleny
 7. Róża św. O. Pio
 8. Róża św. Jana Pawła II
 9. Róża św. Zelii i Ludwika Martin

Z inicjatywy ks. prob. Marka Wachowiaka w maju 2007 r. zostało odprawione pierwsze nabożeństwo fatimskie w tej parafii. Dzięki ofiarności członków Żywego Różańca i ofiarodawców indywidualnych została sprowadzona z Fatimy figura Matki Bożej Fatimskiej, która każdego 13 - go dnia miesiąca od maja do października niesiona jest w procesji wokół kościoła.

 

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu po rannej Mszy św. sprawowanej w intencji członków Żywego Różańca. Opiekunem wspólnoty jest ks. prob. Eugeniusz Krawczyk.

Apostolat Margaretka

 

 

 

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.


Apostolat powstał z inicjatywy pewnej pani profesor z Kanady, która będąc w Medziugorje, zrozumiała sens i konieczność modlitwy za kapłanów. Zainicjowała Apostolat, który w całej Ameryce tworzył wieczerniki modlitwy w tej intencji. Apostolat ten nazwała 'Margaretką', od nazwy kwiatu.

W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest nazwisko księdza, a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą ofiarować swoje modlitwy za tego kapłana. Po raz pierwszy 'Margaretka' powstała w Medziugorje dla o. Jozo Zośko. W naszej parafii wierni objęli modlitwą 21 kapłanów.


Apostolat nie tylko codziennie modli się za kapłanów, ale także ofiaruje w ich intencjach msze św. z okazji rocznicy święceń kapłańskich i urodzin.

WSPÓLNOTA DOROSŁYCH

 

 

Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie jest próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce ludzi dorosłych w Kościele.

 

Wspólnota gromadzi osoby, które chcą wejść na drogę formacji Ruchu Światło-Życie, a także oazowiczów, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli formacji podstawowej, a chcą ją dalej kontynuować w Ruchu. Grupa ta jest również otwarta na osoby po pełnej formacji oazowej oraz rodziny Domowego Kościoła, które chcą pogłębić swoją formację modlitewną. Zapraszamy także osoby, które pragną spotkać się na modlitwie we wspólnocie ludzi, który obrali Jezusa za swego Pana i Zbawiciela.

 

Duchowość wspólnoty oparta jest na fundamencie Ruchu Światło-Życie i jest jego integralną częścią.

 

Więcej na stronie internetowej: www.wspolnotadoroslych.pl

 

 

Zespół charytatywny

 

 

 

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili - powiedział Pan Jezus.


Jednym z podstawowych elementów składających się na wspólnotę parafialną jest Caritas - miłość miłosierna ukierunkowana na potrzebujących. Potrzebującym jest człowiek biedny materialne i duchowo człowiek zagubiony, który nie potrafi sam sobie pomóc. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest nieść pomoc bliźniemu. Przygotowujemy paczki dla potzrebujących z okazji świąt oraz Wiglię dla osób samotnych.

Parafialny Zespół Charytatywny podjął wysiłek zorganizowania świetlicy dla dzieci. Jest to miejsce zabawy i rozwijania swych zainteresowań. W tym roku spotkania odbywają się w środy w godz. 15.30-18.00. Naszym opiekunem jest ks. prob. Eugeniusz Krawczyk.

 

Świetlica Parafialna


Od października 2008 roku, z inicjatywy ks. Proboszcza Eugeniusza Krawczyka, funkcjonuje w naszej parafii świetlica, której zajęcia adresowane są dla najmłodszych parafian. W tym roku w każdą środę od godz. 15.30 do 18.00 w salce przy probostwie odbywają się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy (p. Agnieszkę, p. Joannę, dwie p. Marie, p. Ziutę). Tradycją świetlicy jest poczęstunek, który dzięki hojności Proboszcza oraz często anonimowych dobroczyńców, przybiera różne formy. Kuchnia jest królestwem p. Ireny, p. Grażyny i p. Heleny. To one przygotowują najpyszniejszą herbatę z cytryną na Rojcy. W działalność świetlicy zaangażowani są również gimnazjaliści, na których pomysłowość oraz młodzieńczy zapał zawsze można polegać.


Świetlica jest portem, do którego z radością każdorazowo przybywa ok. 20 dzieci. Bogaty wachlarz zajęć przewiduje m.in. zajęcia plastyczno- techniczne, muzyczno- ruchowe, gitarowe i matematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się ping-pong oraz bilard, a także zabawy integracyjne. Harmonogram pracy świetlicy jest mocno związany z kalendarzem świąt i tradycji. Odbyło się więc już spotkanie opłatkowe, kulig oraz zajęcia w czasie ferii zimowych. Świetlica jest także żywym dowodem na to, że przy odrobinie dobrych chęci można stworzyć coś pożytecznego i wartościowego. Przez te kilka miesięcy wiele osób bezinteresownie zaangażowało się w precyzowanie prac świetlicy, wiele osób wspiera podopiecznych słodyczami, grami, zabawkami, przyborami papierniczo - szkolnymi itp. Co najważniejsze większość z darczyńców wspomaga nas za przysłowiowe „Bóg zapłać'. Wszystkim, dzięki którym na twarzach rojczańskich dzieci co środę pojawia się uśmiech - dziękujemy!!!

 

Sonia Chmiela

strona:
1