Liturgia


2018-12-18, Wtorek, Rok C, I
Jr 23, 5-8
Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19 (R.: por. 7)
Mt 1, 18-24
2018-12-19, Środa, Rok C, I
Sdz 13, 2-7. 24-25a
Ps 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17 (R.: por. 8 ab)
Łk 1, 5-25
2018-12-20, Czwartek, Rok C, I
Iz 7, 10-14
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)
Łk 1, 26-38

Papieski tweet


Jesteś naszym 460150 gościem