Aktualności

Wiadomości z Archidiecezji 

 

                        ZAPROSZENIE DO DZIĘKCZYNIENIA W 20. ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
                                ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO WIKTORA SKWORCA


Drodzy Bracia i Siostry!
Dnia 6 stycznia 1998 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ksiądz arcybiskup

Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II

święcenia biskupie w bazylice świętego Piotra w Rzymie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego dziękczynienia w 20. rocznicę
tego wydarzenia. Modlitwę dziękczynną, wyrażającą naszą jedność z pasterzem Kościoła
katowickiego, włączmy do Mszy świętych sprawowanych w sobotę 6 stycznia 2018 roku
w naszych kościołach i kaplicach.
Zapraszamy także kapłanów, osoby konsekrowane i przedstawicieli wspólnot
parafialnych do uczestnictwa w tym dniu w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej, która
będzie sprawowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa w katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach o godz. 12.00.
Niech Pan, hojny dawca łask i charyzmatów, błogosławi Metropolicie katowickiemu,

który od 20 lat spełnia pasterską posługę w Duchu Świętym, a także całej
archidiecezji, ludziom i wspólnotom, jednoczącym się w wyznawaniu wiary i budowaniu
Królestwa Bożego na naszej Ziemi.


                                                                            † Marek Szkudło                 † Adam Wodarczyk
                                                                        Wikariusz Generalny             Wikariusz Generalny