Grupy parafialne

Świetlica Parafialna
Od października 2008 roku, z inicjatywy ks. Proboszcza Eugeniusza Krawczyka, funkcjonuje w naszej parafii świetlica, której zajęcia adresowane są dla najmłodszych parafian. W tym roku w każdą środę od godz. 15.30 do 18.00 w salce przy probostwie odbywają się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy (p. Agnieszkę, p. Joannę, dwie p. Marie, p. Ziutę). Tradycją świetlicy jest poczęstunek, który dzięki hojności Proboszcza oraz często anonimowych dobroczyńców, przybiera różne formy. Kuchnia jest królestwem p. Ireny, p. Grażyny i p. Heleny. To one przygotowują najpyszniejszą herbatę z cytryną na Rojcy. W działalność świetlicy zaangażowani są również gimnazjaliści, na których pomysłowość oraz młodzieńczy zapał zawsze można polegać.


Świetlica jest portem, do którego z radością każdorazowo przybywa ok. 20 dzieci. Bogaty wachlarz zajęć przewiduje m.in. zajęcia plastyczno- techniczne, muzyczno- ruchowe, gitarowe i matematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się ping-pong oraz bilard, a także zabawy integracyjne. Harmonogram pracy świetlicy jest mocno związany z kalendarzem świąt i tradycji. Odbyło się więc już spotkanie opłatkowe, kulig oraz zajęcia w czasie ferii zimowych. Świetlica jest także żywym dowodem na to, że przy odrobinie dobrych chęci można stworzyć coś pożytecznego i wartościowego. Przez te kilka miesięcy wiele osób bezinteresownie zaangażowało się w precyzowanie prac świetlicy, wiele osób wspiera podopiecznych słodyczami, grami, zabawkami, przyborami papierniczo - szkolnymi itp. Co najważniejsze większość z darczyńców wspomaga nas za przysłowiowe „Bóg zapłać'. Wszystkim, dzięki którym na twarzach rojczańskich dzieci co środę pojawia się uśmiech - dziękujemy!!!

 

Sonia Chmiela