Życie Parafii

Rada Duszpasterska 

Rada Duszpasterska

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej w kolejności alfabetycznej:

 

Maria BĄCZKOWICZ

Joanna BONCOL - sekretarz

Henryk BUJOCZEK - wiceprzewodniczący

Adam CIBA

Joanna DWORZYŃSKA

Krzysztof GRZYB

Grzegorz GRZYB

Helena MAREK

Krzysztof MATEJA

Agnieszka MOŚCIŃSKA

Tadeusz OCHMAN

Krzysztof ORCIUCH

Maria OSADNIK 

Jolanta TOMYS

Jerzy WILCZEK

Teresa ZDEBEL

 

Ks. Marian KŁUS

Ks. proboszcz Eugeniusz KRAWCZYK - przewodniczący