Życie Parafii

Cmentarz 

Zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Radzionkowie - Rojcy.

 

Obowiązki gospodarza pełni p. Krzysztof Orciuch (tel. 668 600 310).


Biuro gospodarza czynne jest w godz. 8.00 - 14.00 /zimą do godz. 12.00/