Życie Parafii

Najświętszy Sakrament
Dzieci klas III przystępują do I Komunii św. w ostatnią niedzielę kwietnia.

 

Przez cały rok przygotowują się na katechezach w szkole i uczestniczą czynnie w życiu Kościoła.