Liturgia
2018-02-17, Sobota
Iz 58, 9b-14, Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11), Ez 33, 11, Łk 5, 27-32
2018-02-18, Niedziela
Rdz 9, 8-15, Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10), 1 P 3, 18-22, Mt 4, 4b, Mk 1, 12-15
2018-02-19, Poniedziałek
Kpł 19, 1-2. 11-18, Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b), 2 Kor 6, 2b, Mt 25, 31-46

Papieski tweet


Jesteś naszym 404442 gościem