Liturgia


2020-03-29, Niedziela, Rok A, II, Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Ez 37, 12-14
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)
Rz 8, 8-11
J 11, 25a. 26
J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
2020-03-30, Poniedziałek, Rok A, II
Dn 13, 41c-62
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab)
Por. Ez 33, 11
J 8, 1-11
J 8, 12-20
2020-03-31, Wtorek, Rok A, II
Lb 21, 4-9
Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2)
Aklamacja
J 8, 21-30

Papieski tweet


Jesteś naszym 568072 gościem